Místní národní výbor Česká

Časový rozsah: 
(1942) 1945 - 1990
Číslo listu NAD: 
227
Značka fondu: 
N-103

Fond obsahuje úřední knihy z let 1945-1990, spisový materiál (1942)1945-1990, účetní knihy 1945-1990, podací protokoly 1945-1987 a katastrální mapu přibližně z roku 1970.