Místní národní výbor Čebín

Časový rozsah: 
(1935) 1945 - 1990 (2000)
Číslo listu NAD: 
226
Značka fondu: 
N-102

Fond obsahuje mj.  zápisy ze schůzí plenárního zasedání  z let 1957-1990, rady 1950-1990, komisí (1939)1945-1990(1994),knihy evidence obyvatel 1955-1980, evidence půdy 1955-1957,  podací protokoly 1957-1987, spisový materiál 1946-1990 (mj. volby 1946-1990, evidence nemovitostí 1952-1988, HTÚP 1952-1973, živnosti 1947-1981, stavební spisy (1943)1945-1990, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1990, deníky 1946-1990, účetní knihy provozoven MH 1956-1990, rozpočty MNV
1957-1987, finanční vypořádání 1961-1986, účetní sestavy 1977-1990, inventarizace hospodářských prostředků 1964-1990, výkaz o základních prostředcích 1968-1970, zastavovací plán obce 1948.