Místní národní výbor Budkovice

Časový rozsah: 
1945 - 1980
Číslo listu NAD: 
225
Značka fondu: 
N-035

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1947-1980, komisí 1955-1980, podací protokoly 1947-1980, spisový materi ál 1945-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1945-1980