Místní národní výbor Braníškov

Časový rozsah: 
1945 - 1980
Číslo listu NAD: 
222
Značka fondu: 
N-033

Fond obsahuje zápisy rady a pléna MNV z let 1954-1980, komisí a výboru žen 1957-1980, podací protokoly 1948-1961, spisový materiál 1946-1979, účetní knihy 1945-1980, účetní akto vý materiál 1945-1963