Místní národní výbor Bedřichovice

Časový rozsah: 
1945 - 1976
Číslo listu NAD: 
217
Značka fondu: 
N-005

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19511976, komisí 1948-1976, výboru žen 1963-1966, podací protokoly 1949-1970, spisový materiál 1946-1976, účetní knihy 19461976, účetní aktový mat. 1945-1956, geometrické plány 1949