Místní národní výbor Babice nad Svitavou

Časový rozsah: 
1945 - 1990 (1994)
Číslo listu NAD: 
215
Značka fondu: 
N-098

Fond obsahuje zápisy ze schůzá plen. zasedání a rady z let 1946-1990. komisí 1957-1990, Osvětové besedy 1959-1960, podac í protokoly 1947-1989, spisový materiál 1945-1979 mj. volební materiály 1954-1979, seznam padlých příslušníků RA 1946-1947, založení JZD a seznam členů 1952-1953, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů a výdajů 1954-1990, peněžní deníky MNV 1946-1991, peněžní deníky MH 1966-1990, rozpočty 1946-1952, finanční vypořádání 1945-1952,1990, účetní sestavy č. 13 z let 1986-1990, zápisy ze schůzí výboru žen 1949-1951, revize hospodaření MNV 1976-1989, 4 kroniky z let 1946-1990(1993).