Místní národní výbor Alexovice

Časový rozsah: 
(1944) 1945 - 1949
Číslo listu NAD: 
1165
Značka fondu: 
N-001

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihy 1945-1949, podací protokoly 1944-1949, spisový materiál 1945 -1949, účetní aktový materiál 1945-1949