Farní úřad Rajhrad

Časový rozsah: 
1635 - 1980
Číslo listu NAD: 
805
Značka fondu: 
E-30

Fond obsahuje dvě knihy opisy bul z let 1635-1788, matriky oddaných, narozených a zemřelých 1836-1920, knihy ohlášek snoubenců 1824-1940, knihy pořádku bohoslužeb 1879-1963, záznamy o konaných  kázáních, katechezích a homiliích 1818-1958, knihy biřmovaných 1774-1858, jednací protokoly 1875-1939, knihy farních účtů a inventáře 1831-1976 mj. rejstříky štoly 1861-1955.