Digitalizované inventáře SOkA Brno-venkov

Informujeme badatelskou veřejnost, že SOkA Brno-venkov začal vkládat na www stránky digitalizované inventáře. Zatím jsou zveřejněny inventáře fondů četnických stanic, ONV z let 1945 – 1960 a fondů většiny obcí, městysů a měst okresu Brno-venkov do roku 1945. Ve zveřejňování dalších archivních pomůcek budeme soustavně pokračovat.

Digitalizované inventáře SOkA Brno-venkov