Četnická stanice Modřice

Časový rozsah: 
1902 - 1948
Číslo listu NAD: 
1622
Značka fondu: 
B-013

Fond obsahuje úřední knihy z let 1902-1948, podací protokoly 1923-1944, indexy 1930-1944,
spisový materiál 1932-1945.