Četnická stanice Měnín

Časový rozsah: 
1891 - 1949
Číslo listu NAD: 
1621
Značka fondu: 
B-012

Fond obsahuje úřední knihy (1891) 1895-1948, podací protokoly a rejstřík z let 1931-1949, spisový materiál z let 1938-1945