Četnická stanice Kuřim

Časový rozsah: 
1917 - 1950
Číslo listu NAD: 
1620
Značka fondu: 
B-011

Fond obsahuje úřední knihy z let 1917-1950, spisy 1941-1945