Četnická stanice Ivančice

Časový rozsah: 
1917 - 1949
Číslo listu NAD: 
1619
Značka fondu: 
B-010

Fond obsahuje úřední knihy z let 1918-1948, podací protokoly 1918-1945, indexy k podacím protokolům 1917-1949, spisový materiál 1929-1945.