Četnická stanice Domašov

Časový rozsah: 
1918 - 1950
Číslo listu NAD: 
1617
Značka fondu: 
B-008

Fond obsahuje památník 1918-1950, úřední knihy 1921-1950, podací protokoly a rejstříky 1921-1947, spisový materiál 1938-1944.