Četnická stanice Deblín

Časový rozsah: 
1918 - 1948
Číslo listu NAD: 
1615
Značka fondu: 
B-006

Fond obsahuje památník 1918-1948,  úřední knihy 1925-1948, podací protokoly a rejstřík 1939-1945, spisová materiál 1939-1944.