Četnická stanice Bílovice nad Svitavou

Časový rozsah: 
1917 - 1947
Číslo listu NAD: 
1612
Značka fondu: 
B-003

Fond obsahuje úřední knihy 1917-1947, podací protokoly  a rejstříky 1917-1946, spisový materiál 1933-1944.