Český svaz požární ochrany – místní požární sbor Vohančice

Časový rozsah: 
1937 - 1972
Číslo listu NAD: 
1112
Značka fondu: 
G-176

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1937-1972, matriku členů 1937-1958