Český svaz chovatelů drobného zvířectva – základní organizace Dolní Kounice

Časový rozsah: 
1906 - 1974
Číslo listu NAD: 
1563
Značka fondu: 
G-370

Z fondu se dochovaly pouze 2 knihy zápisů ze schůzí z let 1906-1974