Československý svaz požární ochrany – okresní výbor Židlochovice

Časový rozsah: 
1907 - 1956
Číslo listu NAD: 
751
Značka fondu: 
G-084

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1950, podací proto koly 1907-1949, spisový mat. 1907-1956 mj. seznam členů 1919 -1939, zprávy o požárech 1919-1952, písemnosti Národního domu v Židlochovicích. 1911-1942, pokladní knihu 1925-1947, pohřební pokladní knihu 1926-1952, účetní aktový materiál 1913-1947, plakáty, letáky, dopisnice 1912-1954, mapy a plány 1922-1930 fotografie 1920-1930