Československý svaz požární ochrany – místní organizace Židlochovice

Časový rozsah: 
1911 - 1977
Číslo listu NAD: 
752
Značka fondu: 
G-085

Fond obsahuje kroniku sboru z let 1911-1948, knihy zápisů ze schůzí 1921-1964, členské knihy 1911-1973, knihy požárních hlídek 1934-1956, knihy jízd 1938,1955, podací protokol y 1929-1951, stanovy spolku 1911-1939, korespondenci 19131973, přednášky 1919-1936, seznamy členů 1931, 1944, 1951, záznamy o požárech 1930-1967, oběžníky a zpravodaje 19311973, veřejná cvičení a pod. 1937-1939, čestná uznání 1956, 1957, členské průkazy bez data, knihy členské knihovny 19121967, účetní knihy 1934-1962, účetní aktový materiál 1922-1973, notový materiál 1912-1967, účetní knihy 1934-1962, účetní aktový materiál 1922-1973, plakáty,letáky 1923-1977, mapy a plány 1928-1929,1940, fotografie b.d., textilie 1931