Československý Orel – místní jednota Velatice

Časový rozsah: 
1945 - 1948
Číslo listu NAD: 
1109
Značka fondu: 
G-173

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1948, knihu příjmů a vydání 1945-1948