Československý Orel – místní jednota Telnice

Časový rozsah: 
1945 - 1948
Číslo listu NAD: 
1089
Značka fondu: 
G-158

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1945-1948