Československý Orel - místní jednota Prace

Časový rozsah: 
1911 - 1938
Číslo listu NAD: 
1086
Značka fondu: 
G-151

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1911-1938