Československý Červený kříž Židlochovice

Časový rozsah: 
1921 - 1940 (1942)
Číslo listu NAD: 
958
Značka fondu: 
G-111

Fond obsahuje korespondenci z let 1936-1939, pokladní knihy 1926-1942,knihu členů spolku 1924-1928, evidenci členských příspěvků 1921-1930, evidence převozu pacientů 1928-1942, spisy týkající se sanitních vozů 1923-1938, kursy sociální péče 1928, plány místnosti pro umístění záchranné služby 1922