Československý červený kříž pro Dolní Kounice a okolí

Časový rozsah: 
1920-1954
Číslo listu NAD: 
942
Značka fondu: 
G-118

Fond obsahuje knihu členů z let 1950-1928, korespondenci 1926, 1929, podací protokol 1946-1954.