Československý červený kříž – místní organizace Zbraslav

Časový rozsah: 
1928 - 1945
Číslo listu NAD: 
1114
Značka fondu: 
G-178

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1945