Cech kožešnický Ivančice

Časový rozsah: 
1745 - 1859 (1860)
Číslo listu NAD: 
766
Značka fondu: 
D-030

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1773-1860, knihu usnesení cechu 1745-1834, knihu mistrů 1796-1857, knihu tovaryšů 1833-1857, účetní knihy 1773-1860 a fasc. spisů 1745-1857