Cech kožešnický Dolní Kounice

Časový rozsah: 
1656 - 1859
Číslo listu NAD: 
756
Značka fondu: 
D-013

Fond obsahuje listinu potvrzující cechovní artikule z roku 1667 a knihbu zápisů 1656-1859