Cech koželužský Ivančice

Časový rozsah: 
1685 - 1821
Číslo listu NAD: 
765
Značka fondu: 
D-031

Fond obsahuje listinu z roku 1752 a tovaryšskou knihu 16851821