Cech kovářů, kolářů a zámečníků Rajhrad

Časový rozsah: 
1777 - 1859 (1885)
Číslo listu NAD: 
775
Značka fondu: 
D-025

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1777-1885, knihu tovaryšů 1778-1866, seznam přijatých učňů 1777-1871 a knihu příj mů a vydání cechu 1777-1873