Cech kovářský, kolářský, zámečnický a bednářský Tišnov

Časový rozsah: 
1589 - 1859 (1884)
Číslo listu NAD: 
779
Značka fondu: 
D-021

Fond obsahuje listinu z roku 1589, mistrovskou knihu 1742-1884, knihu učedníků 1799-1863, vandrovní knižku 1833, knihu příjmů a vydání 1790-1871