Cech hrnčířský Ivančice

Časový rozsah: 
1576 - 1859 (1860)
Číslo listu NAD: 
764
Značka fondu: 
D-028

Fond obsahuje listiny z let 1576-1707, výuční knihu 17801860, knihu mistrůl 1780-1855, knihu tovaryšů 1783-1860, spisy z let 1716-1859 (mj. výuční listy 1721-1859) a pečetidlo 1780