Archiv židovské obce Ivančice

Časový rozsah: 
(1732) 1850 - 1919 (1925)
Číslo listu NAD: 
1104
Značka fondu: 
C-174

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního představenstva z let 1889-1919, matriku příslušníků 1850, korespondenci věcně řazenou 1732-1916, svazek hebrejsky psaných dopisů z let 1732-1916