Archiv obce Zbýšov

Časový rozsah: 
1864 - 1945 (1951)
Číslo listu NAD: 
178
Značka fondu: 
C-157

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1864-1949, knihy evidence obyvatel 1921-1951, podací protokoly 1941-1945, spisový materiál 1873-1943, účetní knihy 1941-1949, účetní aktový materiál 1922-1945, pečetidlo 1900, kroniku 1878-1944, plány 1933,1937