Archiv obce Rozařín

Časový rozsah: 
1923 - 1939
Číslo listu NAD: 
1371
Značka fondu: 
C-176

Fond obsahuje spisy týkající se odměny starostovy (1923), voleb finanční komise 1923-1924, prodeje obecních pozemků 1923-1936, regulace Moutnického potoka (1932-1933), dále obsahuje účetní aktový materiál z let 1934-1939