Archiv obce Přibyslavice

Časový rozsah: 
1787 - 1945 (1957)
Číslo listu NAD: 
123
Značka fondu: 
C-105

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1957, kroniku 1923 -1938, knihu výměrů a fazí 1787, spisový materiál 1789-1850, účetní knihy 1924-1949