Archiv obce Prace

Časový rozsah: 
1852 - 1945 (1948)
Číslo listu NAD: 
119
Značka fondu: 
C-101

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1873-1948, matriku obce 1921, knihy ev. obyvatel 1901-1945, podací protokoly 1931-1941, účetní knihy 1942-1945