Archiv obce Loučka

Časový rozsah: 
1755 - 1945 (1952)
Číslo listu NAD: 
79
Značka fondu: 
C-169

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1951, matriku 1901 parcelní protokoly 1826-1920, trestní kvita 1867-1951, účetní knihy 1785-1951, spisový materiál 1807-1930, pamětní knihu 1755-1760, kroniku 1925-1952