Archiv obce Lesní Hluboké

Časový rozsah: 
1787 - 1945 (1948)
Číslo listu NAD: 
75
Značka fondu: 
C-057

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1946, knihy eviden ce obyvatel 1878-1948, knihu výměrů a fasí z roku 1787