Archiv obce Bedřichovice

Časový rozsah: 
1815 - 1945 (1953)
Číslo listu NAD: 
32
Značka fondu: 
C-003

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1887-1953, knihy evidence obyvatel 1878-1949, scelování obecních pozemků 1871 -1875, parcelní protokoly 1907, podací protokoly 1928-1948, spisový materiál 1850-1944, účetní knihy 1815-1948, účetní aktový materiál 1864-1944