Archiv obce Alexovice

Časový rozsah: 
1871 - 1945 (1951)
Číslo listu NAD: 
29
Značka fondu: 
C-170

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1947, knihy evidence obyvatel 1871-1948, parcelní protokol 1917, podací protokoly 1918-1944, spisový materiál 1913-1945, účetní knihy 1924-1951, účetní aktový materiál 1916-1944, kroniku obce 1923-1948, razítko z roku cca 1880