Archiv městečka Veverská Bitýška

Časový rozsah: 
1521 - 1955 (1979)
Číslo listu NAD: 
166
Značka fondu: 
C-144

Fond obsahuje listiny z let 1521-1870, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a rady 1919-1946, komisí 1909-1951, knihy evidence obyvatel 1904-1944, gruntovní knihy 1738-1887 podací protokoly 1850-1945, spisový materiál 1616-1945, účet ní knihy 1677-1945, účetní aktový materiál 1635 -1945, stavební plány 1906 -1945 katastrální mapu 1904,
pečetidla 1690 - 1900, kroniku 1923-1979