Archiv městečka Troubsko

Časový rozsah: 
1918 - 1945 (1950)
Číslo listu NAD: 
158
Značka fondu: 
C-136

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady z let  1923-1945, spisový materiál 1933, účetní akt. materiál 1944-1945, pamět ní knihu 1918-1950