Archiv městečka Nosislav

Časový rozsah: 
1476 - 1945 (1963)
Číslo listu NAD: 
1361
Značka fondu: 
C-177

Fond obsahuje listiny z let 1486-1764,1930, knihy pozemkové a horenské 1538-1852, robotní rejstřík 1848, protokoly ze schůzí 1855-1950, podací protokoly 1916-1943, spisový mat. 1572-1947, účetní knihy 1591-1951, stavební plány 1871-1923, katastrální mapa 1831, pamětní knihu (retrospektiv. od.1891) 1922-1963.